La Web del departament de promoció econòmica del Consell Comarcal de l'Anoia

Consell Comarcal de l'Anoia

Suggeriments
HOME | CURSOS | EL NOU REGLAMENT D’EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES QUÍMICS (EPQ RD 656/2017) I LES SEVES INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES MIE APQ 0 A APQ 10

formació i millora professional
EL NOU REGLAMENT D’EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES QUÍMICS (EPQ RD 656/2017) I LES SEVES INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES MIE APQ 0 A APQ 10,

Descripció

Dirigit a:

Aquest curs està dirigit a professionals que disposen en les seves instal·lacions de magatzems de productes químics, a personal que donada la seva professió treballi amb productes químics que hagin de ser emmagatzemats, a persones involucrades en el disseny, fabricació, inspecció, prova, compra de recipients o tancs d'emmagatzematge de productes químics o legalització. I personal de manteniment de recipients o tancs d'emmagatzematge de productes químics.

Objectius del curs:

  • Conèixer i identificar quines instal·lacions estan afectades pel nou Reglament i les seves ITC.
  • Conèixer les obligacions legals derivades d'aquest nou reglament, i els principals canvis.
  • Saber implantar un sistema de control de les seves instal·lacions adaptat a les exigències reglamentàries.
  • Saber programar les Inspeccions i Revisions periòdiques de les seves instal·lacions d'acord a les exigències legals.

Programa:

  1. Nou Reglament d'Emmagatzematge de Productes Químics (RD 656/2017). Obligacions generals, àmbit d'aplicació, legalització d'instal·lacions, revisions periòdiques, accidents, plans d'autoprotecció, normes de referència, etc...
  2. ITC MIE EPQ-O. Definicions generals
  3. ITC MIE EPQ-01 a 09. Productes inflamables, òxid d'etilè, clor, amoníac anhidre, gasosos en recipients mòbils, líquids corrosius, líquids tòxics, fertilitzants, peròxids orgànics, ...
  4. Nova ITC MIE EPQ-10. Emmagatzematge en recipients mòbils.
  5. Exercicis pràctics

 

Preu: 200 € alumne empresa associada / 250 € alumne empresa no associada

 

Duració

10 hores

Dates

26 i 28 de juny

Professor/a

Josep Ma. Macià Roldàn, gerent i secretari tècnic del CETIM

Adreça

Unió Empresarial de l'Anoia
Carretera de Manresa, 131
formacio@uea.cat

Llocs d'interès hi ha informació que segur que et pot ser útil
Adreça Promoció econòmica

Plaça de Sant. Miquel, 5
08700 Igualada, Barcelona
Tel. 93 805 15 85
Fax 93 805 06 11
www.anoiaproject.cat
info@anoiaproject.cat

Avís legal del web

Copyright © 2011
Consell Comarcal de l’Anoia
www.anoiaproject.cat
es un web del departament
de Promoció econòmica

Avís Legal
Crèdits

Què necessites? digue'ns-ho