La Web del departament de promoció econòmica del Consell Comarcal de l'Anoia

Consell Comarcal de l'Anoia

Suggeriments
HOME | PROJECTES | L'ANOIA, DEL CAMP A LA TAULA

L'ANOIA, DEL CAMP A LA TAULA, Productes de la terra

El projecte L'Anoia, del Camp a la Taula, és un projecte que pretén la dinamització del sector agroalimentari de la comarca de l'Anoia, es vol contribuir a "fer sector" en un àmbit emergent, amb potencial de crear empreses i ocupació i que pot ser un sector econòmic motor en el territori.

El sector de productes alimentaris locals i de qualitat té un gran potencial tant des del punt de vista de l'activitat econòmica com des de la seva projecció territorial, ambiental i cultural i, en definitiva, de reforçament de la identitat local. Encara que és un sector amb reptes importants que cal abordar el més aviat possible (grandària de les empreses, associacionisme, canals de comercialització, millora de la producció, millora en la gestió, etc.), tal com ens indica el cens que es va fer a les empreses de la comarca d'aquest sector.

Aquest projecte es desenvolupa amb el suport de la Diputació de Barcelona, formant part de la Xarxa de productes de la terra, la finalitat de la qual és enfortir el teixit empresarial de productes alimentaris locals i de qualitat de la terra i del mar de la província de Barcelona, estructurant el sistema local de suport per tal que esdevingui més fort, eficient i accessible als seus membres, facilitant la col·laboració entre ells, generant sinergies entre les diferents actuacions, permetent dotar de més valor afegit a les mateixes, confeccionant eines i recursos útils per al sector i compartint experiències entre els membres de la Xarxa.

L'àmbit de treball és el teixit empresarial de productes alimentaris locals i de qualitat.

Les línies d'actuació són les següents:

1. Coneixement i estructuració del sector: actualització de censos; estudis de diagnosi i estratègia; impuls a processos de constitució d'associacions, etc.

2. Millora de la producció: formació, qualitat, seguretat aliments; transformació agroalimentària, certificacions de qualitat, denominacions d'origen; innovació tecnològica i productiva, etc.

3. Promoció i Millora de la Comercialització:
- Coneixement de mercats, estratègia de mercats, fidelització de clients, plataformes i sistemes de comercialització, etc.
- Foment d'estratègies de col·laboració amb el sector de la restauració, campanyes gastronòmiques, promoció en agromercats i fires específiques o genèriques, campanyes de promoció, elaboració de catàlegs i presència a internet, etc.

4. Sensibilització del consumidor i sinèrgies amb el sector turístic i de serveis.

Actuacions a desenvolupar per l'any 2012:

1.-Xarxa d'empreses agroalimentàries de l'Anoia
Les empreses agroalimentàries de la comarca de l'Anoia són, en la seva majoria, de petites dimensions. Hem detectat que les seves preocupacions i mancances son molt similars. Creiem que és bo tenir un espai on poder compartir problemes i buscar solucions i veure la possibilitat de poder crear una associació de productors.
Creació d'un espai d'intercanvi, on sigui possible parlar de problemes i de possibles solucions. On es facin propostes de formació i d'actuacions de promoció conjuntes. Creació de l'embrió d'una associació.

2.-Assessorament a les empreses
A la comarca les empreses agroalimentàries són de petites dimensions i les persones que les dirigeixen són els mateixos que elaboren i venen. Moltes empreses tenen gestories que els porten la comptabilitat, però que no van més enllà.
Assessorament a les empreses en temes que els puguin interessar: subvencions i ajuts, comercialització, recerca de finançament, gestió empresarial, etc.
Si en algun cas es creu convenient es pot fer una tutorització a alguna empresa mitjançant un assessor extern.

3.-Formació i sensibilització
A l'hora d'actualitzar el cens s'ha demanat si tenien necessitat de formar-se i en quin àmbit. La majoria dels que van contestar positivament van coincidir amb la necessitat de realitzar cursos de màrqueting, noves tecnologies i tècniques de producció.
Es vol fer un primer curs de formació específic per a elaboradors, productors de productes agroalimentaris relacionat amb la reconversió a la producció agrària ecològica. El segon curs plantejat anirà relacionat amb “la innovació tecnològica al sector de productes alimentaris locals i de qualitat”.

4.-Actualització catàleg gastronòmic digital
Una vegada editat el catàleg en versió digital s'hauran de fer actualitzacions dels canvis que puguin anar sorgint.
Actualització del catàleg gastronòmic mitjançant el contacte amb els productors elaboradors agroalimentaris de l'Anoia

5.-Promoure el consum de productes de la terra en les institucions públiques
Molts dels productes agroalimentaris de l'Anoia són coneguts només a la població on es produeixen o elaboren, el que volem és ampliar la zona d'influència dels nostres productes, començant per les institucions públiques.
Pla de comunicació i difusió dels productes agroalimentaris de l'Anoia per a les institucions públiques de la comarca.

6.-Club Anoia Gastronomia
Molts dels productes agroalimentaris de l'Anoia són coneguts només a la població on es produeixen o elaboren, alguns d'ells arriben als restaurants de la comarca, però d'altres són totalment desconeguts pels restauradors.
Creació d'un club gastronòmic del qual en formin part els productors i elaboradors agroalimentaris de l'Anoia i els restaurants de la comarca.
Creació del club gastronòmic, celebració d'activitats que afavoreixin el coneixement mutu: Workshop, tastos, visites a obradors, jornades.

7.-Promoció del distintiu "L'Anoia, del camp a la taula"
Creiem que una manera de fer sentir als restauradors i comerciants més partícips de la campanya de promoció dels productes agroalimentaris de l'Anoia és, afavorint a aquells que els venen o que els fan servir a la cuina, amb un distintiu que ho remarqui.
Col·locació de distintius "L'Anoia, del camp a la taula" als restaurants i comerços que els tenen a les seves cartes o taulells.

8.- Promoció i millora de la comercialització

Es pretén ampliar la zona d’influència dels nostres productes, començant pels establiments que comercialitzen els productes. L’actuació té dos vessants, la primera és la de sensibilitzar als establiments alimentaris per tal que introdueixin nous productes elaborats a la comarca, ampliant així la seva oferta de productes i especialitzant-se en els productes de proximitat. La segona és la de fer difusió dels establiments que comercialitzen productes agroalimentaris del’Anoia, aquesta es farà a través de l'edició d'un fulletó on apareguin totes les dades de contacte com també els productes que es poden comprar. Als establiments que tinguin producte de la comarca se'ls hi lliurarà el distintiu l’Anoia, del camp a la taula, que identificarà que es pot comprar producte de la comarca. També es treballarà en editar un calendari anual que reculli tota la informació referents als productes i productors de la comarca.

Llocs d'interès hi ha informació que segur que et pot ser útil
Adreça Promoció econòmica

Plaça de Sant. Miquel, 5
08700 Igualada, Barcelona
Tel. 93 805 15 85
Fax 93 805 06 11
www.anoiaproject.cat
info@anoiaproject.cat

Avís legal del web

Copyright © 2011
Consell Comarcal de l’Anoia
www.anoiaproject.cat
es un web del departament
de Promoció econòmica

Avís Legal
Crèdits

Què necessites? digue'ns-ho