La Web del departament de promoció econòmica del Consell Comarcal de l'Anoia

Consell Comarcal de l'Anoia

Suggeriments
HOME | PROJECTES | TAULA OBERTA DE TURISME DE L'ANOIA

TAULA OBERTA DE TURISME DE L'ANOIA, Unim Idees i Esforços!

Després d'un llarg procés participatiu s'ha creat la Taula Oberta de Turisme de l'Anoia, una agrupació voluntària d'agents públics i privats vinculats al turisme a la comarca de l'Anoia, i que ha realitzat diverses trobades i jornades per anar definint cap on es vol anar, que s'ha de fer i qui s'hi ha d'implicar per fer de l'Anoia una destinació turística important.

El 16 de febrer de 2010 es presenta el projecte participatiu, es repassa l'informe de la situació del turisme de la comarca i el DAFO realitzat l'any 2008 i es realitza un taller de contrast amb els participats de les conclusions obtingudes.

El 16 de març de 2010 es va fer una jornada de propostes de futur en la qual els agents turístics del territori, treballant en grups, elaboren propostes, accions i projectes de futur pel turisme a l'Anoia. Es treballa amb diferents eixos:

a.- Producte

Propostes:

Cal identificar i consensuar el mercat objectiu al que es dirigeix l'Anoia perquè marcarà tota l'estratègia de generació de productes i comercialització.

Establir mecanismes per aconseguir un segell de qualitat.

Inventariar els recursos, aglutinar-los, crear productes específics per segments de mercat objectiu.

Creació de sinèrgies entre productes per treure major rendibilitat.

b.- Comunicació i promoció

Propostes:

Cal un portal web 2.0 que serveixi per promocionar i per comercialitzar els productes turístics de l'Anoia.

Coordinació i difusió d'una agenda comuna d'activitats i esdeveniments que tenen lloc a la comarca.

Identificació d'un element, una icona que ens aglutini i representi com a marca Anoia.

Creació d'un gabinet de comunicació de l'Anoia per centralitzar tota la informació i canalitzar-la de la manera més eficient.

c.- Organització:

Propostes:

Anoia turisme: creació d'una entitat, gremi, associació que representi tot el sector i que actuï de plataforma comercial amb visió de tota la comarca.

S'ha de fomentar l'associacionisme entre empreses de turisme.

El 4 de maig de 2010 es va constituir la Taula Oberta de Turisme de l'Anoia i les quatre primeres comissions de treball (promoció i comunicació, coneixement propi, esdeveniments i Formació i experiències). Al llarg de l'any es van anar realitzant diverses trobades de la TOTA, i s'han realitzat actuacions com una formació de creació de producte turístic, una jornada d'intercanvi o workshop.

El 20 de gener de 2011 es va celebrar una jornada d'experiències i debat entorn a la cooperació público-privada i la marca territorial. Les conclusions del debat celebrat després de la jornada son:

Es necessita un ens que aglutini tota la comarca, pot ser un consorci o una associació, però hi ha d'haver representació dels diferents sectors i organitzacions públiques i privades.

Rol de sector públic: aglutinar, coordinar i dinamitzar el treball en xarxa, donar suport tècnic i econòmic, fer promoció i difusió del territori.

Rol del sector privat: fer propostes i accions concretes, promoure l'associacionisme i generar productes.

Web 2.0

Buscar un eix vertebrador que aglutini els diferents productes i interessos existents.

 Idees claus del treball de la TOTA:

Unificació de tots els agents turístics públics i privats en una sola associació o consorci que aglutini els interessos de tots els seus membres. Tothom si ha de sentir representat; hi ha d'haver la màxima implicació.

Identificació d'una Icona, una marca que representi l'Anoia Turisme.

Necessitat de crear productes, de fer dels recursos existents productes de qualitat i dirigits a públic objectiu específic. Crear sinèrgies entre els agents del territori per rendibilitzar als visitants i turistes oferint paquets turístics.

Aprofitar el que ja tenim: turisme rural, natura, gastronomia, patrimoni cultural per posicionar-nos com a turisme a prop de casa.

Promoció i comercialització mitjançant una web 2.0.

Llocs d'interès hi ha informació que segur que et pot ser útil
Adreça Promoció econòmica

Plaça de Sant. Miquel, 5
08700 Igualada, Barcelona
Tel. 93 805 15 85
Fax 93 805 06 11
www.anoiaproject.cat
info@anoiaproject.cat

Avís legal del web

Copyright © 2011
Consell Comarcal de l’Anoia
www.anoiaproject.cat
es un web del departament
de Promoció econòmica

Avís Legal
Crèdits

Què necessites? digue'ns-ho